Aktualności

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2017

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@wihe.waw.pl.

Śr. 06.12.2017

31 grudnia 2017

kadry@wihe.waw.pl

Więcej ...

Spotkania Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów

Konkurs OPUS 13

Dwa projekty WIHE otrzymały dofinansowanie

Konkurs MINIATURA 1

Ważna informacja dla wnioskodawców

Przyszłość medycyny regeneracyjnej

"Nie tylko czas leczy rany"

Czy już niedługo uszkodzenia skóry będą się goić szybko i bezproblemowo?

Kim jesteśmy

WIHE jest unikalnym w skali MON i kraju instytutem badawczym merytorycznie, kadrowo i organizacyjnie przygotowanym do prowadzenia na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych działalności badawczej, zapobiegawczej, szkoleniowej i usługowej w zakresie skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią masowego razenia.

Więcej informacji »

Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.


Zadania

WIHE wykonuje specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz realizuje prace naukowo-badawcze w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej. Instytut wykonuje także zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.Usługi

WIHE dysponuje autorsko opracowanymi wytycznymi i metodami do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów. Prowadzimy badania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie akredytacji i poza akredytacją.Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej, Epidemiologii, Kursy Wakcynologicze, itp.. Dysponujemy aulą mogącą pomieścić 200 osob oraz salą szkoleniową o pojemności do 24 osob.Laboratoria

Dysponujemy laboratoriami 3go stopnia hermetyczności (3 SH) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (BSL-3+), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do badań niebezpiecznych czynników biologicznych.Akredytacje

Posiadamy wiele patentów i akredytacji w dziedzinie toksykologii, epidemiologii i metrologii promieniowania elektromagnetycznego gwarantujące najwyższą jakość prowadzonych usług.