Ogłoszenia

Aktualności

Konferencje


Jak udało się pokonać SM

Doktor Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Adiunkt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Samodzielnej Pracowni Parazytologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska, w dziewięć dni całkowicie wyleczyła myszy ze stwardnienia rozsianego.

Odkryty mechanizm być może okaże się skuteczny u ludzi, i to w przypadku leczenia także innych chorób autoimmunizacyjnych.

Śr. 2017-04-26 10:25

Pracownia Parazytologii
dr. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Więcej ...

Cykl szkoleń z Wakcynologii Praktycznej

Patronat Naczelnej Rady Lekarskiej

Sekcja Szkoleń Działu Wsparcia Badań WIHE, wystąpiła o objęcie patronatem honorowym cyklu szkoleń z Wakcynologii Praktycznej do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zgodnie z decyzją Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 kwietnia 2017r. patronat honorowy Prezesa NRL został przyznany.

Cykl wykładów pt. „Świat pasożytów”

Spotkanie edukacyjne z młodzieżą XXIV LO im. C.K. Norwida z Warszawy

W dniu 4.04.2017 dr Anna Borecka z Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHIE zorganizowała, dla młodzieży z klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym z XXIV LO im. C.K. Norwida z Warszawy, cykl trzech wykładów pod wspólnym tytułem „Świat pasożytów”.

Pn. 2017-04-10 17:15
4.04.2017

Anna Borecka
Pracownia Parazytologii
Więcej ...

Nowy wzór odznaki pamiątkowej WIHE

Wniosek o wprowadzenie nowego wzoru

W dniu 28.02.2017 r. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przejęcie tradycji 1 Batalionu Sanitarnego oraz wprowadzenie nowego wzoru odznaki pamiątkowej WIHE. Instytut, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Kozielskiej na Powązkach, kontynuuje tradycje jednostek medycznych wcześniej tam stacjonujących.

Śr. 2017-03-01 09:53

Wniosek do MON
Więcej ...

Kim jesteśmy

WIHE jest unikalnym w skali MON i kraju instytutem badawczym merytorycznie, kadrowo i organizacyjnie przygotowanym do prowadzenia na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych działalności badawczej, zapobiegawczej, szkoleniowej i usługowej w zakresie skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią masowego razenia.

Więcej informacji »

Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.


Zadania

WIHE wykonuje specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz realizuje prace naukowo-badawcze w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej. Instytut wykonuje także zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.Usługi

WIHE dysponuje autorsko opracowanymi wytycznymi i metodami do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów. Prowadzimy badania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie akredytacji i poza akredytacją.Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej, Epidemiologii, Kursy Wakcynologicze, itp.. Dysponujemy aulą mogącą pomieścić 200 osob oraz salą szkoleniową o pojemności do 24 osob.Laboratoria

Dysponujemy laboratoriami 3go stopnia hermetyczności (3 SH) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (BSL-3+), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do badań niebezpiecznych czynników biologicznych.Akredytacje

Posiadamy wiele patentów i akredytacji w dziedzinie toksykologii, epidemiologii i metrologii promieniowania elektromagnetycznego gwarantujące najwyższą jakość prowadzonych usług.


Patent 1