Aktualności

IX EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Termin składania wniosków do 25 września br.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji

Zakończenie 4-letniej kadencji RN

W dniu 4 lipca, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji.

Państwowy Uniwersytetu Medyczny w Tarnopolu

Obchody 60 rocznicy powstania

Na zaproszenie Rektora Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu, w dniach 24-26 05.2017 w Tarnopolu przebywała delegacja Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii .

Uroczyste pożegananie Profesora M. Bartoszcze

Dziękujemy za współpracę

W dniu 30 maja 2017 r. w Puławach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę profesora Andrzeja Michała Bartoszcze.


Kim jesteśmy

WIHE jest unikalnym w skali MON i kraju instytutem badawczym merytorycznie, kadrowo i organizacyjnie przygotowanym do prowadzenia na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych działalności badawczej, zapobiegawczej, szkoleniowej i usługowej w zakresie skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią masowego razenia.

Więcej informacji »

Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.


Zadania

WIHE wykonuje specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz realizuje prace naukowo-badawcze w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej. Instytut wykonuje także zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.Usługi

WIHE dysponuje autorsko opracowanymi wytycznymi i metodami do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów. Prowadzimy badania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie akredytacji i poza akredytacją.Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej, Epidemiologii, Kursy Wakcynologicze, itp.. Dysponujemy aulą mogącą pomieścić 200 osob oraz salą szkoleniową o pojemności do 24 osob.Laboratoria

Dysponujemy laboratoriami 3go stopnia hermetyczności (3 SH) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (BSL-3+), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do badań niebezpiecznych czynników biologicznych.Akredytacje

Posiadamy wiele patentów i akredytacji w dziedzinie toksykologii, epidemiologii i metrologii promieniowania elektromagnetycznego gwarantujące najwyższą jakość prowadzonych usług.