Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Marek K. JANIAK


Działalność


Głównymi zadaniami zakładu są:

  1. Badanie bio-medycznych skutków działania promieniowania jonizującego, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji na małe dawki tego promieniowania.
  2. Badanie nowych środków radioochronnych i radionaprawczych.
  3. Opracowywanie ekspertyz dotyczących skutków bio-medycznych i zaburzeń zdrowotnych u osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego.
  4. Prowadzenie szkoleń i wykładów z ochrony radiologicznej w zakresie skutków bio-medycznych i zaburzeń zdrowotnych u osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego.