Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Aktualności


26.01.2018

Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.fnp.org.pl i www.euraxess.pl


26.01.2018

Konkurs na doktoranta

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na doktoranta w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.euraxess.pl i www.fnp.org.pl


26.01.2018

Konkurs na stanowisko specjalisty

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: PDF


12.10.2017

Ddysponujemy autorskimi wytycznymi metodycznymi do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów.

W celu otrzymania w/w wytycznych i ich wdrożenia w innej jednostce naukowej lub laboratorium diagnostycznym prosimy o kontakt.


dr Anna Borecka
261 853 055
aborecka@wihe.waw.pl
 

Samodzielna Pracownia Parazytologii prowadzi usługi “Badanie piasku lub ziemi w kierunku pasożytów

Zobacz szczegóły