Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej

Aktualności


Wyniki postępowania rekrutacyjnego na członka zespołu badawczego (stanowisko Specjalisty) w ramach realizacji Projektu SPUB MNiSW (4562/E-290/SPUB/2017/1)

"Adaptacja i doposażenie pracowni kultur komórkowych i biologii molekularnej w kontekście przygotowania materiału badawczego do analiz systemem MassArray 4"

Zobacz szczegóły

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na członków zespołu badawczego (2 stanowiska Doktoranta) w ramach realizacji Projektu OPUS 13 NCN (UMO-2017/25/B/NZ3/00251)

"Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka"

Zobacz szczegóły

Agenda

Zapraszamy do współpracy naukowej w kierunku czułej detekcji obecności mniejszościowych wariantów genetycznych w różnorodnym materiale badawczym z wykorzystaniem Platformy MassArray MALDI-TOF System.
kliknij obrazek aby zobaczyć
plakat informacyjny