Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Pracownia Epidemiologii jest w trakcie reorganizacji

Aktualności

Pracownia Epidemiologii WIHE jako jedyna placówka podległa Ministrowi Obrony Narodowej posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie epidemiologii i dysponuje 25 miejscami dla osób posiadających zawodowy tytuł magistra oraz 9 miejscami szkoleniowymi dla lekarzy.


Pracownicy Pracowni Epidemiologii biorą udział:

  • w spotkaniach Grupy Roboczej ds. implementacji Konwencji o zakazie rozwoju, produkcji i magazynowaniu broni biologicznej i toksynowej oraz o jej zniszczeniu (BTWC) prowadzonych pod przewodnictwem pana Andrzeja Misztala z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • w corocznych obradach podczas letnich Spotkań Ekspertów oraz grudniowych Spotkań Państw Stron ds. Konwencji BTWC odbywających się w Genewie,
  • w corocznych spotkaniach grupach roboczych NATO w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia (BioMedAC, NBC-MED) i wojskowej medycyny profilaktycznej (COMEDS FHP).