Struktura Organizacyjna WIHE


kliknij nazwę komórki aby zobaczyć szczegółyDyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

płk dr n. med. Adam ZIEMBA


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×

Zastępca Dyrektora Instytutu – Szef Oddziału

płk mgr inż. Paweł SERAFIN


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×
×

Skład Rady Naukowej XIV Kadencji


Skład Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji (2018-2022)


Przewodnicząca/-cy : -
Z-ca Przewodniczącej/-ego : dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
Z-ca Przewodniczącej/-ego : -
Sekretarz : dr n. biol. Anna BORECKA

Zgodnie z §10 ust.4 Statutu WIHE, Rada Naukowa Instytutu liczy 30 członków. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 15 osób oraz osoby spoza Instytutu wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, w liczbie 15 osób.


Członkowie Rady powołani w wyniku wyborów

 1. dr n. biol. Anna BORECKA
 2. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 3. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 4. dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 5. dr n. med. Grzegorz GRANIAK
 6. prof. dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI
 7. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 8. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 9. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. WIHE
 10. dr n. biol. Magdalena KWIATEK
 11. dr hab. n. med. Sławomir LEWICKI, prof. WIHE
 12. dr n. biol. Lidia MIZAK
 13. dr hab. n. med. inż. Beata PAJĄK, prof. WIHE
 14. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA-RÓŻEWSKA
 15. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. WIHE

Członkowie Rady powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 1. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 2. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI, prof. UM
 3. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI, prof. WIM
 4. prof. dr hab. n. biol. Claudine KIEDA
 5. prof. dr hab. n. biol. Małgorzata KLOC
 6. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 7. dr hab. n. chem. Kamilla MAŁEK, prof. UJ
 8. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 9. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 10. prof. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 11. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 12. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 13. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Inż. Marcin SOBCZAK
 14. prof. dr hab. n. farm. Paweł Bartosz SZYMAŃSKI
 15. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS, prof. WIML

Członek Rady powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. VACAT

Członkowie Rady - bez prawa głosu

 1. płk dr n. med. Adam ZIEMBA – Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 2. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja KLECZKOWSKA – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
 3. płk mgr inż. Paweł SERAFIN - Zastępca Dyrektora Instytutu
 4. mgr Agnieszka SOWIŃSKA – Główna Księgowa

Komisje Rady Naukowej


Komisja Programowo-Naukowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ-SZYMCZAK, prof. WIHE
Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA
 2. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 3. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący - ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
 2. dr n. biol. Lidia MIZAK

Komisja ds. Pracowników

Przewodnicząca - dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. WIHE
Członkowie:
 1. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
 2. vacat

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodnicząca - dr hab. n. med. i n. o. zdr. Katarzyna DONSKOW-ŁYSONIEWSKA
Członkowie:
 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. vacat

Kontakt z Sekretarzem Rady Naukowej

dr n. biol. Anna BORECKA, tel. 261 853 055; e-mail rada.naukowa@wihe.pl

 .
DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
×
 
Samodzielne Sekcje / Stanowiska
Sekretariat Dyrektora
Radca Prawny
Samodzielna Sekcja ds. BHP i ppoż
Dział Głównego Księgowego
Sekcja Rachunkowości i Finansów
Sekcja Kadr
×PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Szef Pionu, Pełnomocnik OIN


+48 261 853 207

×
Kancelaria Tajna
Kancelaria Jawna

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

ArchiwumPION BADAWCZO ROZWOJOWY


Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA


+48 261 853 101

sekretariat@wihe.pl

×

PION ADMINISTRACYJNY


Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych

×
Dział Administracji i Zabezpieczenia Logistycznego
Sekcja Techniczna
Sekcja Infrastruktury i Inwestycji
Sekcja Zamówiń Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja GM i MOB
Sekcja Ochrony
Dział Zabezpieczenia Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
×