Struktura Organizacyjna WIHE


kliknij nazwę komórki aby zobaczyć szczegóły


Robert ZDANOWSKI

Dyrektor WIHE

płk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI


+48 261 853-101

rzdanowski@wihe.waw.pl

×
Marcin NIEMCEWICZ

Zastępca Dyrektora

Kierownik Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach

płk dr n.biol. Marcin NIEMCEWICZ


+48 261 519-801

marcinniem@wihe.pulawy.pl

×
Jerzy BERTRANDT

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT


+48 261 853-134

jbertrandt@wihe.waw.pl

×
Leszek ZIÓŁKOWSKI

Zastępca Dyrektora ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

lziolkowski@wihe.waw.pl

×
Oktawiusz ANTKOWIAK

Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych

dr n. med. Oktawiusz ANTKOWIAK


+48 261 853-104

oantkowiak@wihe.waw.pl

×
×

Skład Rady Naukowej XIII KadencjiPrzewodniczący
prof. dr hab. Jan K. Ludwicki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Marek Janiak
Sekretarz
mjr dr inż. Leszek Kubiak

Komisje Rady Naukowej WIHiE


Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodniczący
ppłk. dr inż. Jarosław Kieliszek
Członkowie
dr hab. Alina Olender
dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
mjr dr inż. Jaromir Sobiech

Komisja Programowo-Naukowa

Przewodniczący
dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Członkowie
dr hab. Alina Olender

Komisja ds. Pracowników

Przewodniczący
dr hab. Ewa Szarska
Członkowie
dr Bożena Antkowiak
dr Sławomir Lewicki
dr Lidia Mizak

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Przewodniczący
dr Krzysztof Lasocki
Członkowie
dr Sławomir Lewicki
mjr dr Leszek Kubiak

Członkowie Rady

 1. dr Bożena Antkowiak
 2. prof. dr hab. Michał Bartoszcze
 3. ppłk dr Marek Brytan
 4. dr hab. Jerzy Bzdęga
 5. płk dr hab. Andrzej Chciałowski
 6. prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
 7. dr Magdalena Ciechanowska
 8. prof. dr hab. inż. Jan Dziuban
 9. prof. dr hab. Jacek Grzybowski
 10. ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
 11. płk. dr inż. Krzysztof Kopczyński
 12. prof. dr hab. Marek Kowalczyk
 13. dr hab. Małgorzata Krzyżowska
 14. dr Krzysztof Lasocki
 15. dr Sławomir Lewicki
 16. dr Lidia Mizak
 17. dr Ewa Nowosielska
 18. dr hab. Alina Olender
 19. prof. dr hab. Juliusz Reiss
 20. prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 21. prof. dr hab. Ewa Skopińska-Różewska
 22. dr Elżbieta Sobiczewska
 23. mjr dr inż. Jaromir Sobiech
 24. dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak
 25. dr hab. Ewa Szarska
 26. dr Zbigniew Teter
 27. dr Andrzej Trybusz
Waldemar GIEL

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Szef Pionu

Waldemar GIEL


+48 261 853-207

wgiel@wihe.waw.pl

×
Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna


Jerzy BERTRANDT

PION BADAWCZO ROZWOJOWY


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT


+48 261 853-134

jbertrandt@wihe.waw.pl

×
Ośrodek "Szaserów"
Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr n. biol. Marek Brytan
Zakład Ochrony Mikrofalowej
dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak
Ośrodek Główny "Kozielska"
Pracownia Fizjologii Stosowanej
dr hab. Ewa Szarska
Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej
dr hab. n. med. Beata Pająk
Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów
dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska
Pracownia Parazytologii
dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
płk dr n.biol. Marcin Niemcewicz
Pracownia Bakteriofagów
dr Lidia Mizak
Pracownia Bakteriologii
mgr Dorota Żakowska
Pracownia Bioaerozoli
dr Grzegorz Graniak
Pracownia Wirusologii
dr Aleksander Michalski
Pracownia Transfekcji Komórkowych
prof. Leszek Lisowski
Dział Wsparcia Badań
Małgorzata Alwast
Sekcja Komercjalizacji Projektów
Małgorzata Alwast
Sekretariat Naukowy
dr n. społ. Iwona Żukowska
Sekcja Szkoleń
dr Jolanta Wrembel - Wargocka
Biblioteka
Zwierzętarnia
dr n. biol. Małgorzata Nawrocka
×


Leszek ZIÓŁKOWSKI

PION ADMINISTRACYJNY


Zastępca Dyrektora ds. Administracji

mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI


+48 261 853-175

lziolkowski@wihe.waw.pl

×
Samodzielne Stanowiska
Archiwum
Inspektor BHP
Inspektor ppoż.
Kancelaria Jawna
Radca Prawny
Sekcja GB i MOB
Sekretariat Dyrektora
Dział Zabezpieczenia Logistycznego
Sekcja Techniczna i Utrzymania Nieruchomości
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sekcja Informatyki
Sekcja Ochrony
Dział Głównego Księgowego
Samodzielna Sekcja Kadr

Dział Zabezpieczenia
Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
×