Rada Naukowa


Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej Komisja Wyborcza stwierdziła ważność przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia 2018 r. wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii XIV Kadencji.

Członkami Rady Naukowej WIHE XIV Kadencji zostali:


Osoby mianowane przez Ministra Obrony Narodowej

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 2. prof. dr hab. n. med. Leonora BUŻAŃSKA
 3. dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ
 4. dr hab. n. med. Maciej JABŁKOWSKI
 5. dr hab. n. med. Bolesław KALICKI
 6. prof. dr hab. Claudine KIEDA
 7. prof. dr hab. Małgorzata KLOC
 8. prof. dr hab. n. biol. Jan Krzysztof LUDWICKI
 9. dr hab. n. chem. Kamilla MAŁEK
 10. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI
 11. prof. dr hab. n. med. Jerzy MARCINKOWSKI
 12. dr hab. n. med. Alina Małgorzata OLENDER
 13. prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
 14. prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL- ZAWADZKA
 15. płk dr hab. n. med. Andrzej WOJDAS

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym

 1. dr hab. n. przyr. Jerzy BZDĘGA
 2. prof. dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI
 3. prof. dr hab. n. med. Marek JANIAK
 4. dr hab. n. med. Małgorzata KRZYŻOWSKA, prof. nadzw. WIHE
 5. dr hab. n. biol. Jacek KUBIAK, prof. nadzw. WIHE
 6. dr hab. n. med. Beata PAJĄK, prof. nadzw. WIHE
 7. dr hab. n. med. Wanda STANKIEWICZ – SZYMCZAK, prof. nadzw. WIHE
 8. prof. dr hab. n. med. Ewa SKOPIŃSKA
 9. dr hab. n. rol. Ewa SZARSKA, prof. nadzw. WIHE

Pracownicy WIHE ze stopniem naukowym doktora

 1. ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
 2. dr n. biol. Katarzyna DONSKOW – ŁYSONIEWSKA
 3. ppłk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
 4. dr n. med. Piotr ORŁOWSKI
 5. dr n. biol. Lidia MIZAK
 6. mjr dr n. biol. Agata BIELAWSKA – DRÓZD