O nas

Akredytacje, Patenty, Certyfikaty

uzyskane w zakładach, pracowniach i samodzielnych pracowniach WIHE


Międzyzakładowe Laboratorium DPL


 

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Nr certyfikatu
3/2020/DPL
 
Zakres badań
1. Badania właściwości toksycznych (badania in vitro),
2. Badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej
Wystawca
Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
 
Kontakt
 
dr hab. n. med. Sławomir Lewicki
261 816 108
slawomir.lewicki@wihe.pl
 
dr Łukasz Szymański
261 817-103
lukasz.szymanski@wihe.pl

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych
Zakładu Ochrony Mikrofalowej


Nr akredytacji
Nr AB 366
 
Dziedziny badań
środowisko ogólne
środowisko pracy
Wystawca
Polskie Centrum Akredytacji
Kontakt
ppłk dr inż. Jarosław KIELISZEK
261 817-148
jkieliszek@wihe.waw.pl

Pracownia Epidemiologii


Nr akredytacji
 
Dziedziny badań
epidemiologia
Kontakt
mjr inż. Leszek KUBIAK
261 853 126
lkubiak@wihe.waw.pl

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Nr patentu
177688
 
Nazwa
Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-95
Tytuł wynalazku
Proszek odkażający stosowany na odkrytą powierzchnię skóry, przeznaczony do indywidualnego pakietu przechwchemicznego (IPP-95) i sposób jego wytwarzania.
Z dnia
16.12.1999
Trwa od
26.09.1995
Kontakt
ppłk dr Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl

Nr patentu
196932
 
Tytuł wynalazku
Autostrzykawka przeciw BST.
Tytuł wynalazku
Strzykawka do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy.
Z dnia
5.02.2008
Trwa od
13.08.2002
Kontakt
ppłk dr Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl