Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia Publiczne

- 2018 -


Śr 16 maja 2018 20:20

Spr. nr 01/PN/RB/ODiZZB/DIAG/SPUB/18


Przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu kompleksu ODiZZB WIHiE w Puławach


Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ (PDF)
 
Załączniki do SIWZ :
 
Nr 1 doc
Formularz oferty
Nr 2 doc
Oświadczenie
Nr 3 doc
Wykaz osób
Nr 4 doc
Wykaz robót
Nr 5 doc
Zobowiązanie
Nr 6 doc
Wykaz podwykonawców
Nr 7 doc
Wzór umowy
Nr 8 doc
Oświadczenie Grupa kapitałowa
 
Nr 9 png
Projekt budowlany wykonawczy (Architektura + konstrukcja) (PDF)
 
Nr 9A png
Projekt budowlany wykonawczy (Branża elektryczna)
 
Nr 10 png
Nr 10 STWiOR (PDF)
 
Nr 11 png
Przedmiar robót (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Nr 11A png
Przedmiar robót (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )


Przetargi 2017 Biuletyn Informacji Publicznej