Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Projekty obecnie realizowane


Projekt badawczy NCN

Realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM

"Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika"

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Nakonieczna


Szczegóły

Projekt badawczy NCN

Realizowany w ramach programu Opus

"Immunomodulująca rola galektyny w inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych"

Kierownik projektu: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska


Szczegóły

Projekt badawczy MON

Realizowany w ramach programu "Kościuszko" na lata 2017-2020

"Proteomiczna i funkcjonalna analiza kinazy białkowej MELK: potencjalne zastosowanie do przyspieszenia gojenia ran”"

Kierownik projektu: prof. Jacek Kubiak


Szczegóły

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

Projekt „Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej” (Cel Operacyjny 4, Działanie 3.2.a) – Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, których dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej

Koordynator: dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz-Szymczak


Szczegóły

Projekt badawczy k/10/8047/DNiSW/T – WIHE/3

Realizowany w ramach programu "Kościuszko" na lata 2016-2019

"Ukierunkowana ewolucja nowych wirusów AAV w celu zwiększenia wydajności i specyficzności modyfikacji genów w ludzkiej wątrobie i innych tkankach."

Kierownik projektu: prof. Leszek Lisowski


Szczegóły

Projekt (QUIXOTE) A-1152-RT-GP (2015-2018)

"Quick Xor Technology for B&C cold-plasma decontamination."

Szczegóły

Projekt HOME/2015/ISFP/AG/CBRN/4000008459

Realizowany w ramach programu Support for European Union action in the field of CBRN security managers education (2016-2018)

"Organization internal security fund police - ISF Police"

Szczegóły

Projekt OPUS NCN UMO-2014/13/B/NZ5/01356 (2015-2018)

"Nanocząstki srebra koniugowane taninami - badania nad ich aktywnością regeneracyjną w zastosowaniach dermalnych"

Kierownik: dr hab. Małgorzata Krzyżowska


Szczegóły

Centres of Excellence Project 34 (2014-2017)

"Strengthening capacities in CBRN event response and related medical emergency response under strengthened CBRN event preparedness"

Realizowany w ramach programu EU CBRN Centres of Excellenc

Koordynator: ppłk dr n. biol. Marek Brytan


Szczegóły

Projekt (PIRSES)-GA-2013-612309

Realizowany w ramach programu International Research Staff Exchange Scheme - Marie Curie Actions (2014-2017)

"Anthrax Environmental Decontamination Network or ‘Aednet'"

Szczegóły

Projekt badawczy NCN 2012/05/B/NZ7/03219

"Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych narządów u potomstwa i matek myszy karmionych w czasie ciąży i laktacji wyciągami z korzeni rośliny Rhodiola kirilowii."

Kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Skopińska


Szczegóły