Ogłoszenia 2018

Praca

Ogłoszenia 2018Sb, 10-02-2018 15:50

Stanowisko Specjalisty w Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii zatrudni na stanowisku SPECJALISTY pracownika technicznego, odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie oraz prace badawcze z wykorzystaniem spektrometru MassArray4 w Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej

Termin składania ofert: 05.03.2018 r.

Szczegóły
Sb, 10-02-2018 15:30

Stanowisko Doktoranta w Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej

Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii poszukuje 2 osób na stanowisko DOKTORANT w ramach projektu NCN OPUS 13 "Molekularne i farmakologiczne podstawy działania inhibitorów glikolizy jako czynników przełamujących lekooporność glejaka".

Termin składania ofert: 05.03.2018 r.

Szczegóły
Pt, 09-02-2018 09:05

Praca w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza nabór dla osób z licencjatem, magistrów i doktorów na stanowiska: techniczne i badawczo-techniczne w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki. Oferujemy zatrudnienie na pełen etat lub na czas trwania projektów (2-3 lata).

Termin składania ofert: 28.02.2018 r.

Szczegóły
Pt, 26-01-2018 19:45

Konkurs na stanowisko typu Post-doc

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.fnp.org.pl i www.euraxess.pl

Pt, 26-01-2018 20:00

Konkurs na doktoranta

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na doktoranta w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: www.euraxess.pl i www.fnp.org.pl

Pt, 26-01-2018 20:10

Konkurs na stanowisko specjalisty

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Samodzielnej Pracowni Parazytologii, w ramach projektu TEAM-TECH finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania ofert: 05.03. 2018 r. Więcej informacji o projekcie i zasadach rekrutacji: PDF