Szkolenia

Lista i terminy kursów


Status Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
Czynniki Rakotwórcze
Kursy Ochrony Radiologicznej
Szkolenia PEM


Sekcja Szkoleń

Kierownik
mgr zdr. publ. Agnieszka Bochniak
261 853 192
agnieszka.bochniak@wihe.pl
szkolenia@wihe.pl

Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych

Kierownik
dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816 652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe