Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
01.12.2017 Kurs Wakcynologii Praktycznej 400 Sekcja Szkoleń mjr dr Leszek Kubiak
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
05.12.2017 "Czynniki Rakotwórcze"
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii mjr dr Leszek Kubiak
por dr Aneta Lewicka
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
01-02.02.2018 Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej 1000 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
02.02.2018 Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta 400 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
6.03.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
7.03.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
8-9.03.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
13-14.03.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
15.03.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
16.03.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
6.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
7.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
8-9.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
13-14.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
15.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
16.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń:

Kierownik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
261 853 152
szkolenia@wihe.waw.pl

Legenda:

Trwa nabór uczestników
Kurs odwołany
Termin kursu minął - kurs odbył się

Sale szkoleniowe: