Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
27.11.2018 Kurs Wakcynologii Praktycznej 400 Sekcja Szkoleń dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Ochrony Radiologicznej
15-16.11.2018 Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej 1050 zł Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
16.11.2018 Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta 400 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
26-27.11.2018 Podstawy medycyny klinicznej 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
28-29.11.2018 Propedeutyka medycyny 250 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
30.11.2018 Demografia 150 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
- Czynniki Rakotwórcze
bezpłatny Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 1 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 2 200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
- Nauki Biomedyczne. Kurs nr 3 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii kpt dr Aneta Lewicka
Szkolenia PEM
6.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
7.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
8-9.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
13-14.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
15.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
16.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń:

Kierownik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
261 853 152
szkolenia@wihe.pl

Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych :

Kierownik
ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe: