Szkolenia

Lista i terminy kursówStatus Termin Nazwa / Tytuł szkolenia Cena Organizator Osoba odpowiedzialna
15.06.2018 Kurs Wakcynologii Praktycznej 400 Sekcja Szkoleń dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Ochrony Radiologicznej
07-08.06.2018 Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej 1050 zł Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
08.06.2018 Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta 400 Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Kursy Specjalizacyjne w Dziedzinie Epidemiologii
14-15.05.2018 Nauki Biomedyczne. Kurs nr 1 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr Aneta Lewicka
16.05.2018 Nauki Biomedyczne. Kurs nr 2 200 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr Aneta Lewicka
17-18.05.2018 Nauki Biomedyczne. Kurs nr 3 350 Samodzielna Pracownia Epidemiologii dr Aneta Lewicka
Szkolenia PEM
6.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
7.11.2018 EM-1 / Ocena zagrożeń elektromagnetycznych 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
8-9.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
13-14.11.2018 EM-2 Rozpoznanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych. Środki ochronne. 400 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
15.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
16.11.2018 EM-3 / Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne 240 Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek


Sekcja Szkoleń:

Kierownik
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
261 853 152
szkolenia@wihe.waw.pl

Zespól Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych :

Kierownik
ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek
261 816-652
zaze@wihe.pl

Sale szkoleniowe: