Lista kursów

Kursy Inspektora Ochrony Radiologicznej


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej
 
Termin
24-25 stycznia 2019 r.
Początek zajęć
24 stycznia o godz. 09:00
Egzamin
25 stycznia w Auli WIHiE
 
Koszt kursu
1150
 
Charakter kursu
Kurs na Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach rentgenowskich typu: "R" i "S":
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
Formularz Zgłoszeniowy (doc)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoby do kontaktu :
 
 
 
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 152 – pon. 10:00-15:30, wt. 8:00-15:30, śr. 8:00-15:30
szkolenia@wihe.pl
 
Klaudia Ziółkowska, specjalista ds. administracyjnych
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i przetwarzanie danych osobowych
261 853 152
szkolenia@wihe.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.pl 2 załączników:

  • Wypełnionego w Edytorze Word (wersja edytowalna) Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz formularz ) - proszę nie przesyłać skanu tylko wypełniony plik Word-a
  • Podpisanego i zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika Szkolenia o Wyrażeniu Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych ( tu pobierz )

  1. Opłata za kurs IOR obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w Internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
  2. Koszt samego egzaminu z pominięciem szkolenia wynosi 500
  3. Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia.

Opłaty:


  1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
  2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs IOR (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)