Lista kursów

Kursy Inspektora Ochrony Radiologicznej


Szczegóły najbliższego kursu:


Tytuł
Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej
 
Termin
05 - 06 kwietnia 2018
Początek zajęć
05.04.2018 o godz. 09:00
Egzamin
06.04.2018 w Auli WIHiE
 
Koszt kursu
1050
 
Charakter kursu
Kurs na Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach rentgenowskich typu: "R" i "S":
Miejsce kursu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Aula)
 
Załączniki
Formularz Zgłoszeniowy (doc)

Kontakt:


Organizator
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej
 
Osoba kontaktowa:
dr Jolanta Wrembel-Wargocka
Funkcja
Osoba odpowiedzialna za organizację kursów
261 853 152
szkolenia@wihe.waw.pl
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych.


Informacje dodatkowe:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie, jako załącznika, wypełnionego w Edytorze Word
Formularza Zgłoszeniowego ( tu pobierz ) pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wihe.waw.pl


  1. Opłata za kurs IOR obejmuje: cykl wykładów, materiały szkoleniowe dostępne w Internecie (Dropbox WIHiE), seminarium i koszt egzaminu
  2. Koszt samego egzaminu z pominięciem szkolenia wynosi 500
  3. Szczegółowy program kursu zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia.

Opłaty:


  1. Opłaty prosimy dokonywać na konto Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii po uzyskaniu potwierdzenia, że kurs odbędzie się w planowanym terminie
  2. Dokonanie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Dane do przelewu
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
 
Bank
Pekao S.A
Nr. konta
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu
Kurs IOR (oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata)